วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557                                    GREEN DIAMOND TEAM ONLINE + J&C = SUCCESS

       “J&C MLM DIGITAL SOLUTION”

         ถ้าวันนี้ความไม่แน่นอนของสังคมนำมาซึ่งความไม่มั่นคงของธุรกิจอะไรคือสิ่งที่จะสามารถทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงที่แท้จริงJoin&Coin ได้ค้นพบรูปแบบนวัตกรรมขายตรงแบบใหม่ที่จะเติมเต็มความฝันของผู้คนให้เข้าถึงความมั่นคงจากนวัตกรรมที่บริษัทได้สร้างขึ้น จะทำให้ทุกคนเป็นเจ้าของระบบที่ทำให้ทุกท่านเป็นเจ้าของร้านค้า ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเป็นเสมือนหนึ่งเจ้าของระบบที่ทำโดยไม่ต้องลงทุน และนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมั่นคง...

วิสัยทัศน์ ดร.สมชาย  JC SHOP   
ไม่ต้องตื้อ 
ไม่บังคับซื้อ
ไม่ต้องง้อคน 
ไม่ต้องขายของ
ไม่ต้องรักษายอด